background
NewsPic

wi fiدستگاه حضور غیاب با امکان

1395/03/13

دستگاه اثر انگشتی و کارت MD-30 ، دستگاه حضور غیاب و کنترل دسترسی ماداکتو می باشد . دستگاه MD-30 ماداکتو با طراحی ساده و زیبا بهترین گزینه برای سیستم های مدیریت کنترل دسترسی و کنترل تردد پرسنل سازمانها می باشد . این دستگاه دارای امکان ارتباط از طریق Wifi بوده و در سازمانهای که امکان برقراری ارتباط از طریق شبکه سیمی موجود نیست ،مورد استفاده قرار میگیرد .