background

گیت کنترل تردد چیست ؟

ArticlePic

گیت کنترل تردد ماداکتو به منظور ایجاد کنترل غیر مستقیم بر تردد افراد در مجموعه های مختلف نصب می گردد و باعث ایجاد محدودیت برای تردد افراد غیر مجاز می گردد همچنین امکان نظارت غیر مستقیم مدیران و مسئولین را با ارئه گزارشات جامع از تردد افراد بوجود می آورد و در نهایت باعث ایجاد نظم و امنیت شده و با حدف نیرو انسانی جهت کنترل تردد از درب ها و نیز محاسبه دقیق میزان حضور افراد در مجموعه ها فواید مالی بسیاری را بهمراه می آورد.

1395/5/19

تفاوت NFCو RFID

ArticlePic

سیستم ها ی RFID سیستم های شناسایی فرکانس رادیویی و سیستم های NFC سیستم های ارتباط نزدیک هستند .NFC ئزیر مجموعه تخصصی از خانواده بزرگ RFIDاست به صورت دقیق تر و خاص ترمیتوان گفت NFC یکی از شاخه های رنج فرکانس بالای HF _RFID و RFID است . طراحی NFC به گونه ایست که بمنظور تبادل اطلاعات به صورت امن می باشد . به طور واضح میتوان بیان کرد که یک وسیله مجهز به تکنولوژی NFC این قابیلت را داراست که بصورت همزمان هم بعنوان تگ کننده و هم بعنوان NFC خوان مورد استفاده قرار میگیرد . این قابلیت این امکان را بوجود می آورد که دیوایس های مجهز به این رویکرد ، در ارتباط نزدیک با هم فعالیت کنند و ارتباط برقرار کنند.

1395/3/12