background

چرایی استفاده از گیت کنترل تردد

چرایی استفاده از گیت کنترل تردد

گیت کنترل تردد ماداکتو به منظور ایجاد کنترل غیر مستقیم بر تردد افراد در مجموعه های مختلف نصب می گردد و باعث ایجاد محدودیت برای تردد افراد غیر مجاز می گردد همچنین امکان نظارت غیر مستقیم مدیران و مسئولین را با ارئه گزارشات جامع از تردد افراد بوجود می آورد و در نهایت باعث ایجاد نظم و امنیت شده و با حدف نیرو انسانی جهت کنترل تردد از درب ها و نیز محاسبه دقیق میزان حضور افراد در مجموعه ها فواید مالی بسیاری را بهمراه می آورد.

مزایای گیت کنترل تردد ماداکتو شامل مزایا کلی و مزایا بر اساس نوع مجموعه می باشد که در زیر توضیح داده شده است .

1. مزایا کلی:

- کنترل غیر مستقیم بر کلیه ترددها

- عدم نیاز به ارتباط نگهبان یا اپراتور با مراجعین و پرسشات متعدد و ایجاد نارضایتی در مراجعین

- ایجاد نظم و انضباط تردد و ثبت ساعات تردد پرسنل و مراجعین

- اعمال سطوح دسترسی در صورت استفاده از گیت در ورودیهای متعدد مجموعه

- برقراری امنیت در مجموعه ها با جلوگیری از ورود افراد غیر مجاز

- کنترل تردد مهمان و ارباب الرجوع

- نظارت جامع و سهولت در مدیریت تردد پرسنل و مهمان ها

- امکان ایجاد مانیتورینگ ترددها

- امکان گزارش گیری از ترددها شامل ساعات تردد

- استفاده از تکنولوژی روز دنیا

- امکان ثبت و ذخیره تردد ها و استفاده آنها در زمان های بروز مشکل

2. مزایا بر اساس نوع کاربری:

1. در ادارات و سازمان ها :

- ایجاد امنیت بسیار بالا و حفظ پرستیژ سازمانی

- عدم نیاز به چندین نگهبان و اتاقک نگهبانی در ورودی مجموعه

- ایجاد شکل ظاهری مناسب در ورودی ها

- کنترل دقیق تردد ها و ارائه گزارشات

- ثبت مهمان ها در سیستم نرم افزار قبل از تردد از گیت و امکان گزارش گیری از تردد آنها

- امکان مانیتورینگ ترددها در واحد حراست

- امکان اتصال با نرم افزار حضور و غیاب و ثبت تردد پرسنل فقط بر روی گیت

2. در اماکن ورزشی و استخرها

- کنترل دقیق تردد مشتریان و در نتیجه محاسبه دقیق تر میزان استفاده آنها از مجموعه و بروز رشد اقتصادی

- افزایش ثبت نام ها با کنترل دقیق میزان استفاده مراجعین

- ایجاد نظم و افزایش رسیدگی به مراجعین

- جلوگیری از سواستفاده افراد مسئول در رابطه به عدم ثبت تردد مهمان ها

- عدم امکان ورود افراد غیرمجاز بصورت غیر مستقیم

- کاهش نیرو انسانی در کنترل مجموعه

3. در مجموعه ای تفریحی – شهربازی ها

- کنترل تردد از کلیه ورودی ها و خروجی های مجموعه و عدم امکان ورود افراد غیر مجاز

- کاهش نیرو انسانی در کنترل مجموعه

- محاسبه دقیق میزان استفاده افراد از وسایل مختلف مجموعه

- ایجاد شکل ظاهری مناسب و حفظ پرستیژ مجموعه ها

4. در کارخانه ها

- ایجاد نظم و انضباط بسیار در بازده شلوغی ورود و خروج پرسنل

- عدم نیاز به ثبت حضور و غیاب بصورت جداگانه

- کاهش نیرو انسانی جهت کنترل و نظارت بر تردد

- کنترل و ثثبت دقیق اطلاعات ارباب الرجوع

- عدم امکان حضور پرسنل خارج از شیفت کاری آنها

- محاسبه دقیق گزارش کارها بر اساس تردد پرسنل از طریق ارسال اطلاعات به نرم افزارهای حضور و غیاب

- عدم امکان خروج بدون هماهنگی پرسنل از محیط کار

5. در فروشگاه ها

- مشخص نمودن درب ورودی یا خروجی با استفاده از گیت های تک جهت ماداکتو

- ایجاد نظم و کنترل مراجعین

- امکان کنترل کلاهای خروجی با مشخص نمودن درب خروج

- امکان پذیرش مراجعین بیشتر در یک زمان

چرایی استفاده از گیت کنترل تردد

تنظیم کننده : رابعه قائمی ، مدیر فروش ،11/5/1395